Leveringsvoorwaarden

Bestellingen
U kunt de artikelen bestellen zolang de voorraad strekt. Nadat u een artikel bij ons bestelt heeft, ontvangt u een bevestiging per mail of post. Bestellingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Indien u een artikel besteld, dat tijdelijk of definitief niet op voorraad is, zullen wij aangeven per mail of telefonisch, of, of wanneer dit artikel weer leverbaar is.

Verzending
Uw artikelen worden in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd, indien het artikel op voorraad is. Het artikel wordt verzonden naar het door u tijdens de tot standkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Glazen artikelen zijn zeer kwetsbaar, het is aan te raden de grote en zwaardere objecten zelf af te halen.

Retourzending
Als u niet tevreden bent over uw bestelling, kunt u binnen 8 werkdagen na aflevering het artikel retourzenden. Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail aan ons meldt. De kosten van retour zenden zijn voor uw rekening. Artikelen worden alleen teruggenomen als deze in dezelfde staat verkeren als bij aflevering.

Prijzen
De prijzen zoals op de website vermeld zijn inclusief btw en in euro’s. Onze prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Bij het kopje afrekenen via de winkelwagen, ziet u op het overzicht wat de verzendkosten zijn die passen bij de door u gekozen verzendmethode. Deze gelden voor verzending binnen Nederland.

De prijzen kunnen gewijzigd worden, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Betalingsmogelijkheden
U kunt betalen via, iDEAL, bank of giro.
Betalingen moeten binnen 10 dagen binnen zijn, anders gaan we er van uit dat u van de bestelling afziet.

Bezichtigen artikelen
Aangeboden artikelen zijn tijdens openingstijden van het atelier te bezichtigen of op afspraak. U kunt ons bellen of mailen.

Aansprakelijkheid
Op Glasatelier Rixt kan geen schadevergoeding worden verhaald tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.
Glasatelier Rixt is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Glasatelier Rixt om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van goederen tijdens verzending per Post nl. Verzekerde verzending is tegen meerprijs mogelijk.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u deze per e-mail of per post bij ons indienen.

Aanbieder
Glasatelier Rixt is ingeschreven bij de KVK Groningen onder nummer 02080957.
Ons btw nummer is 8120.22.014.B01

Glasatelier Rixt
Koaiwei 1B
9283 XT Surhuizum

info@glasatelier-rixt.nl

 

Beveiligingsverklaring
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

Inlichtingen
Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact met ons op per e-mail of stuur een schriftelijk verzoek per post.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mail adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Glasatelier Rixt

Rixt de Heij
Koaiwei 1B
9283 XT Surhuizum

info@glasatelier-rixt.nl